โต้ะอาบน้ำ

  • Water Immerse Type Retort

    Water Immerse Type Retort

    JINGYE Retort Sterilizer เป็นภาชนะปิด ที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายด้วยการอบชุบด้วยความร้อนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหารในเวลาเดียวกันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อรักษารสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ

  • Water Spray Type Retort

    รีทอร์ทชนิดสเปรย์น้ำ

    Retort Sterilizer เป็นภาชนะปิด ที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายโดยการให้ความร้อนเพื่อปรับปรุง อาหาร อายุการเก็บรักษาในเวลาเดียวกันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อรักษารสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ เป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้สำหรับอาหารหิ้งยาว